Redo för lite äventyr?

Säkerhet i fjällen

Fjällvärlden inbjuder till fantastiska upplevelser. Genom att vara väl förberedd får du ut mer av din upplevelse, minskar risken för problem och kan känna dig trygg och lugn i fjällmiljön. Här har vi samlat tips som hjälper dig före och under din vistelse i fjällen.

Offpist

Att åka orörd snö är många skidåkares stora passion. I området kring Funäsdalen finns många möjligheter till bra åkning. Offpiståkningen kommer också med risker och sker på eget ansvar. Här är lite tips på vad du bör tänka på för att känna dig trygg utanför pisterna.

Väder

Ingen annanstans påverkar naturen vädret så mycket. Berg och dalgångar, stora lokala höjdskillnader och andra variationer i terrängen styr och ställer med vindar, temperatur och nederbörd. Östra och västra fjällen kan ha helt olika väder. Men mest skiljer vädret mellan kalfjäll och låglänt terräng.

Den vanligaste vindriktningen i fjällen är sydvästlig. Luften pressas upp av fjällkedjan och kyls av i de högre luftlagren. De moln som då bildas släpper sedan ifrån sig nederbörd i form av regn eller snö. Nederbörden hamnar huvudsakligen i lovart, det vill säga på den sida av fjällen som vinden kommer ifrån.

På vinterfjället kan vinden i kombination med snö och kyla bli livsfarlig. ”Måttlig till frisk vind” låter ju inte så farligt. Men vid -10 grader blir då den verkliga kylan närmare -20 grader!  Om vinden tilltar så blir det ännu kallare och virvlar dessutom upp snö så att det blir svårt med sikten. Det är då det börjar bli farligt; när man blir trött, fryser och får svårt att se ledkryssen.

Om olyckan är framme

Om du blir sjuk eller lättare skadad i fjällen så gäller i princip samma regler som hemma – du får själv kontakta lämplig vårdinrättning. Det kan innebära att du får stanna ett extra dygn där du befinner dig eller själv anlita och bekosta lämpligt transportmedel. Stugvärdar och turistanläggningarna kan hjälpa dig med detta.

Är situationen allvarlig så kontaktar du polisen via hjälptelefon eller egen telefon på 112 om det finns telefontäckning. Hjälptelefonerna finns i alla fjällstugor, med något enstaka undantag. Vilka framgår på respektive fjällstugas hemsida. Hjälptelefon finns även i en del av de rastskydd som finns utefter ledsystemet. Även på fjällkartan framgår vilka platser som har hjälptelefon. Via telefonen får du direktkontakt med polisens sambandscentral och fjällräddningen. Via telefonen kan du larma om det hänt något. Det är bra att göra även om du blir försenad på din tur så att anhöriga inte blir oroliga. Polisen och räddningsledningen hjälper gärna till att föra information vidare. Det kanske innebär att fjällräddningen slipper rycka ut i onödan. Du kan och bör också använda telefonen för att informera och rådfråga.

Behöver du hjälp – var beredd att svara på följande frågor:

  • Vad har hänt?
  • Var är sjukdoms- eller olycksplatsen?
  • Hur många är drabbade?
  • Efter medicinsk bedömning och prioritering fattas beslut om och i så fall vilken typ av räddnings- och/eller sjukvårdsinsats som ska göras.

Källor och merläsning

Observera att denna sida ger allmänna råd och inte kan ersätta ett gott omdöme och säkerhetstänk. Läs mer hos källorna nedan för att fördjupa dig.

Källor:
SLAO
Fjällsäkerhetsrådet
Svenska Turistföreningen

Läs mer:
Svenska Turistföreningen om fjällsäkerhet
Freeride.se om lavinsäkerhet